Với mong muốn được góp phần nhỏ bé vào việc phục vụ anh chị em qua những bài suy niệm, những thông tin cần thiết, những tri thức Công giáo. Chúng con đã và đang cố gắng làm hết sức mình trong việc xây dựng website này. Tuy nhiên, chúng con nhận thấy rằng, vẫn còn rất nhiều điều cần thiết khác mà chúng con chưa thể phục vụ Quý anh chị em được. Vậy, chúng con lập nên diễn đàn này với hy vọng được nhận những ý kiến đóng góp của Quý anh chị em trong các vấn đề sau:

1. Về nội dung: - Xin Quý anh chị em cho chúng con biết những chủ đề mà Quý anh chị em đang quan tâm nhất trong đời sống Đức tin Công Giáo.

2. Về cách trình bày: Xin Quý anh chị em cho chúng con biết những gì chúng con cần thay đổi; nâng cấp; hoặc thêm những tiện ích hay bố cục trình bày weblog thế nào cho tiện lợi trong việc sử dụng.


MỌI GÓP Ý CỦA QUÝ ANH CHỊ EM SẼ GÓP PHẦN RẤT LỚN CHO VIỆC PHỤC VỤ BẰNG PHƯƠNG THỨC TRUYỀN THÔNG CŨNG NHƯ TỚI SỰ PHÁT TRIỂN WEBSITE NÓI RIÊNG!

Mọi góp ý xin quý vị gửi về hộp thư: