Kính Gửi Các Facebook Công Giáo

Share:
Mẹ Maria

Hôm nay đây trên thế giới cũng như trong đất nước chúng ta có những sự lạ đã và đang xẩy ra khắp nơi. Có thể nói từ trước đến nay, chưa bao giờ trên thế giới Chúa cho có nhiều sự lạ xẩy ra nhiều như lúc này. Chúa cho các sự lạ xẩy ra để làm gì? Mục đích của sự lạ Chúa làm là để tỏ ra cho người dân ngoại và các tôn giáo bạn được biết về Chúa. Nghĩa vụ của mỗi người Công giáo là phải giới thiệu Chúa cho những người chưa được ơn nhận biết Chúa. Theo Chúa hay không theo, là quyền tự do của mỗi người, nhưng trước mặt Chúa, mỗi người Công giáo phải có trách nhiệm giới thiệu Chúa cho những người chưa hiết Chúa. Như lời đã chép: “Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm Phép Rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế"(Mt 28.19-20) Đoạn lời Chúa trên đây được đọc cho bất cứ ai khi vừa mới được nhập đạo, tức là khi làm phép rửa tội. Tại sao đoạn lời Chúa trên lại được đọc cho bất cứ ai khi mới được gia nhập đạo, tức là khi được chịu phép rửa tội? Để nói lên rằng: công việc truyền giáo là của tất cả mọi người Ki-tô hữu, ai không làm, người đó sẽ mang lỗi trước mặt Chúa. Tất cả mọi việc chúng ta làm phải hướng đến việc truyền giáo là trên hết.

Đến tòa phán xét Chúa sẽ hỏi: “Con có truyền giáo cho ai được không?” Có người trả lời: “ Thưa Chúa, con làm sao mà đi truyền giáo được, trình độ con thấp kém, làm sao mà truyền giáo được. Các cha học hết sách, lại có quyền và có điều kiện hơn con, thế mà có rất nhiều cha cũng không thể truyền giáo được.” Có người lại trả lời: “Thưa Chúa, nhà con thực sự rất muốn truyền giáo lắm, nhà con trông cho thật giàu có để lấy của đi truyền giáo. Nhưng Chúa vẫn biết, chúng con làm cả đời mà cũng chỉ đủ ăn và có khi còn thiếu.” Có người khác lại thưa với Chúa rằng: “Thưa Chúa, Chúa nói là đi truyền giáo, như là rửa tội cho họ, giảng dạy cho họ, dạy họ tuân giữ những điều Chúa truyền. Thưa Chúa, việc đó là chỉ việc của các cha, các thầy các xơ mới có thể làm được, còn nhà con giáo dân làm sao mà làm được.” Chúa trả lời: “Ngày nay Ta tỏ mình ra khắp nơi trên toàn thế giới, Ta tỏ mình ra bằng nhiều hình thức. Mục đích của Ta tỏ mình ra, là tỏ cho dân ngoại và những người các tôn giáo bạn. Còn các ngươi đã biết Ta nên các ngươi rất xem thường những hình ảnh, những video được chụp trực tiếp rồi đưa lên Facebook. Mỗi khi các người chia sẽ hình ảnh đó trên Facebook, thì các ngươi đã làm việc truyền giáo rồi, vì các ngươi đã giới thiệu Ta cho những người chưa được nhận biết Ta. Và mỗi khi các ngươi không chia sẽ hình ảnh của Ta, là các ngươi đã không làm việc truyền giáo cho Ta, có nghĩa là các ngươi không cho Ta đến với những người chưa được nhận biết Ta.” Ngày nay người ta chụp và quay video được hàng trăm hình ảnh Chúa và Mẹ đã xẩy ra khắp nơi trên toàn thế giới. Những hình ảnh và video đó đều được đưa lên mạng. Có những video hàng trăm, hàng nghìn người đều được nhìn thấy sự lạ. Những hình ảnh chụp và quay được, hoàn toàn khác với những ảnh nghệ thuật. Bởi thế những ảnh Chúa và Mẹ hiển ra rồi quay được trực tiếp, thì hoàn toàn khác với hình ảnh của con người tạo nên. Xem những hình ảnh và những video này, không ai dám phụ nhận và cho là hình ảnh con người tạo lên.

Nếu như một hình ảnh của Chúa của Mẹ hiện ra, quay được trực tiếp rồi đưa lên Facebook. Nếu người dân ngoại và các tôn giáo bạn xem được hình ảnh hay video đó, thì họ sẽ nhận ra có Chúa thực sự. Người ta không tin Chúa, là vì người ta nghi ngờ không biết có Chúa thật hay không. Và ngay cả có những người cả đời chưa hề được nghe đến tiếng Chúa, tiếng Mẹ. Và họ cũng không thể hình dung ra Chúa là ông nào, và Đức Mẹ là bà nào cả. Người Công giáo đi đạo mấy chục năm, nhưng vẫn có những người nghi ngờ không biết có có Chúa thật hay không đây. Người ta bắt bớ chém giết đạo Chúa cũng chỉ vì một điều là họ chưa tin Chúa. Hay nói thật ra là họ xem Chúa và Mẹ là những thần thánh con người đặt lên. Còn nếu được xem thấy những dấu lạ Chúa làm, thì không một ai dám xúc phạm đến đạo Chúa. Nếu vì nghề nghiệp mà phải làm, thì sớm muộn người đó cũng sẽ xin thôi nghề hay xin làm công việc khác. Nghe nói về đạo Chúa hàng giờ và thậm chí là hàng chục giờ, chưa bằng chỉ cần xem thấy hình ảnh Chúa hay Mẹ hiện ra rồi đưa lên Facebook. Bằng chứng này có sức thuyết phục hơn tất cả mọi lời giảng dạy khác.

Bởi thế mỗi Facebook Công giáo, mỗi khi có hình ảnh Chúa hay Mẹ hiện ra mà được đưa lên Facebook, hay những dấu lạ nào đó, hay những bài viết mang tính chất truyền giáo, thì chúng ta hãy chia sẽ cho nhau, để những người dân ngoại và các tôn giáo bạn đều được nhận biết Chúa. Mình chia sẽ như thế, đó là truyền giáo, vì mình đã đem Chúa đến cho người chưa biết Chúa. Ai không làm điều này, người đó sẽ mắc tội trước Thiên Chúa. Không những Facebook Công giáo, nhưng các bạn dân ngoại và các tôn giáo bạn, nếu các bạn chia sẽ những hình ảnh, những bài viết đó cũng sẽ được Thiên Chúa chúc lành cho các bạn. Vì Chúa và Mẹ hiện ra một nơi nào đó, bằng cách này hay cách khác, hay làm một dấu lạ nào đó, là để cho các bạn dân ngoại và các tôn giáo bạn được biết về Chúa.

Xin Quý Đức Cha và Quý cha cũng nên khuyến khích những người dùng Facebook để mua lấy phần rổi Nước trời, là hãy chia sẽ những hình ảnh Chúa và Mẹ đã hiện ra trực tiếp, những dấu lạ xẩy ra, hay những bài viết mang nặng tính truyền giáo. Ngược lại người Công giáo dùng Facebook mà không chịu chia sẽ để cho người khác được nhận biết Chúa, thì 100% người đó sẽ bị Chúa nhắc nhở. Chúng ta thấy: các nhà truyền giáo phải trèo non lội suối, vượt biển, phải đổ máu ra, phải hy sinh mạng sống của mình, khi đó mới có thể giới thiệu Chúa cho người khác được. Còn những người dùng Facebook, chỉ cần dùng hai giây để chia sẽ, là người ta có thể được hiểu biết về Chúa. Chỉ cần hai giây để chia sẽ là người ta sẽ biết về Chúa mà không chịu làm, thì làm sao dám bỏ của, bỏ thời gian để đi truyền giáo như Chúa đã dạy, còn chưa nói đến phải đổ mồ hôi, đổ nước mắt hay máu ra để làm chứng cho Chúa nữa. Và mỗi lần chia sẽ như thế, thì không phải chi một vài người xem thấy hình ảnh hoặc video đó, nhưng có khi hàng nghìn thậm chí là hàng vạn người đều nhận được bài chia sẽ đó. Đúng là thời đại vi tính truyền giáo có khác và dễ hơn rất nhiều so với trước đây.

Ngày nay từ nông thôn đến thành thị, giáo xứ nào cũng đều có người dùng Facebook, ngay cả những em nhỏ như học sinh cấp I cũng có em đã dùng Facebook. Rất nhiều hình ảnh Chúa và Mẹ đã hiện ra, hay những dấu lạ đã được đưa lên Facebook. Nhưng hỏi được mấy người Công giáo đã chia sẽ những hình ảnh đó? Người Công giáo ai ai cũng biết, đây là những hình ảnh, những video, những dấu lạ quay được trực tiếp. Người ta thấy việc Chúa đang làm, việc Mẹ đang làm, nhưng tại sao không được mấy người Công giáo chia sẽ giúp cho Chúa, chia sẽ giúp cho Mẹ? Chẳng lẽ những lần Chúa và Mẹ hiện ra, những dấu lạ Chúa đã làm, là chỉ để tỏ ra cho một số người nào đó được biết mà thôi, còn những người khác không cần phải biết? Chúa rất cần sự cộng tác của con người, để đem Chúa đến cho những người chưa biêt Chúa. Hy vọng qua lời nhắc nhở của Quý Đức Cha, Quý cha, thì những Facebook Công giáo sẽ hiểu rỏ giá trị ý nghĩa của việc dùng Facebook. Nếu người Công giáo, ai cũng biết dùng Facebook để giới thiệu Chúa cho người chưa biết, thì chẳng bao lâu người ta sẽ hiểu biết về Chúa. Cả đời chưa hề biết gì về Chúa về Mẹ cả, bây giờ thấy Chúa và Mẹ, hình ảnh được quay trực tiếp chạy qua Facebook mình mỗi ngày. Nếu như vậy thì ai còn dám nghi ngờ về Chúa và Mẹ nữa? Trước đây người ta cho Chúa và Mẹ là những vị thần con người bày đặt lên, hôm nay chính mắt họ đã được thấy, tai đã được nghe.

Xin Quý Đức Cha và Quý cha phải thường xuyên nhắc nhở, khi đó giáo dân mới dần dần ý thức. Hơn nữa việc làm tốt phải có người thúc dục nhắc nhở thì mới dễ làm. Để khỏi quên, nhiều khi cha phải hỏi nơi nhà thờ: “Em A, em B, con có thường xuyên chia sẽ những bài cần thiết trên Facebook không?”. Thỉnh thoảng cha nhắc nhở như thế, thì từ người lớn đến trẻ nhỏ, ai ai cũng biết dùng Facebook như là một nghĩa vũ truyền giáo của mỗi người. Và người ta sẽ hiểu được, ai không chia sẽ, người đó sẽ mắc tội. Như lời đã chép: “Kẻ nào biết làm điều tốt mà không chịu làm thì mắc tội.”(Gc 4.17) Các cha cũng cần phải nhắc nhở, vì có một số dùng Facebook, họ chỉ kết bạn với người nhà của họ mà thôi, còn tất cả những người khác kết bạn, họ không chấp nhận. Như vậy thì những bài chia sẽ của mình rất có giới hạn. Tốt nhất kết bạn càng nhiều càng tốt, để bài của mình mới đến được với nhiều người khác. Kể cả những bạn xấu kết bạn với ta, ta vẫn chấp nhận. Chúng ta hãy biến thù thành bạn.Tác Giả: Lê Sỹ Phúc gửi Con Tin Chúa ƠiVì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi rõ nguồn bên dưới: theo Con Tin Chúa Ơi hoặc http://www.continchuaoi.com/